MISTERI DAJJAL (JILID 6)

MALHAMAH KUBRO / ARMAGEDON SEBELUM KEMUNCULAN DAJJAL

 Oleh : Abu Akmal Mubarok

Image

Mungkin belum banyak dipahami oleh sebagian muslimin adalah bahwa kemunculan Dajjal itu bukan muncul tiba-tiba namun ia muncul di tengah peristiwa perang dunia ke-3 yang dalam hadits disebut dengan Malhamah Kubro. Dalam ramalan akhir zaman versi Nasrani berdasarkan ramalan Kitab Wahyu dan Kitab Nabi Daniel (Bible Perjanjian Lama) terdapat ramalan akan adanya perang dunia di bukit Magiddo yang dikenal dengan Armagedon.

Inilah yang diramalkan dalam hadits Rasulullah s.a.w. bahwa umat Islam akan berperang dengan orang yahudi dalam perang skala yang luas. Dan saat itu banyak negara-negara lain akan terlibat.

Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian (muslim) akan memerangi Yahudi sampai batu-batu yang di belakangnya bersembunyi orang Yahudi akan berkata : Wahai muslim, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku maka bunuhlah ia (H.R. Bukhari Muslim)

Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon berkata: Hai Muslim! Hai hamba Allah! Ini Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia! Kecuali pohon ghorqod, maka itu adalah dari pohon-pohonnya orang Yahudi.  (H.R Muslim VII/188, Bukhari IV/51, Lu’lu’ wa al-Marjan III/30 ) Hadits ini disahihkan oleh Albani dalam shahih Jami’ush Shaghir no. 7427)

Kamu akan berperang dengan kaum yahudi lalu kamu dapat menguasai mereka sehingga salah seorang dair mereka sembunyi di balik batu lalu batu itu berkata : Hai hamba Allah ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah ia (Shahih Jami’ush Shaghir No. 2977)

Nabi bersabda : Sekelompok dari kalian akan memerangi Dajjal di sungai Yordan dan kalian berada di bagian Timurnya, sedangkan mereka (pasukan Dajjal) berada di bagian Baratnya (H.R. Thabrani)

Maka dari hadits di atas kita ketahui bahwa Dajjal akan muncul pada waktu umat Islam sedang bertempur melawan Yahudi.

“…Maka ketika telah sampai hari yang keempat, bangkitlah seluruh kaum muslimin lalu Allah menimpakan bencana kepada mereka (kaum Rum) dan terbunuhlah mereka dengan dahsyatnya sehingga tidak pernah dilihat orang sbelumnya yang semacam itu (laa yaraa mitslaha) sehingga apabila burung melewati kawasan pertempuran mereka maka burung itu akan mati sebelum melewati mereka. Maka bertambahlah keturunan bapak yang mati, sehingga tidak ditemukan yang tersisa dari mereka kecuali seorang laki-laki dan dengan harta rampasan perang mana akan membuat gembira serta dengan harta warisa mana yang akan dibagi? Ketika mereka dalam keadaan demikian tiba-tiba mereka mendengar bencana yang lebih besari dari itu… (H.R. Muslim)

Maka ketika telah sampai hari yang keempat, bangkitlah seluruh kaum muslimin lalu Allah menimpakan bencana kepada mereka (kaum Rum / Bangsa Barat yang membantu Dajjal) dan terbunuhlah mereka dengan dahsyatnya sehingga tidak pernah dilihat orang sbelumnya yang semacam itu (laa yaraa mitslaha) sehingga apabila burung melewati kawasan pertempuran mereka maka burung itu akan mati sebelum melewati mereka. Maka bertambahlah keturunan bapak yang mati, dari jumlah mereka yang seratus mereka tidak mendapatkan yang tersisa dari mereka kecuali seorang laki-laki (H.R.Ahmad)

Dalam hadits tersebut diramalkan akan terjadi pertempuran di tepi barat sungai Yordan. Wilayah ini sebelumnya masuk wilayah Yordania namun pada pertempuran 1967 direbut oleh Israel.

Dikatakan Allah menimpakan “malhamah” kepada kaum Rum (Bangsa Barat),  disebut al malhamah (huru hara besar) dan bukannya qital (pembunuhan) atau harb (peperangan) karena bencana yang ditimpakan tidak hanya peperangan melainkan lebih dahsyat dari itu. Bisa disertai dengan hancurnya ekonomi, musibah kelaparan, wabah penyakit dll

DAJJAL KELUAR SETELAH KONTANTINOPEL DIBEBASKAN

Salah satu ramalan Rasulullah yang belum menjadi kenyataan adalah ditaklukannya Vatikan yang terletak di kota Roma Italia. Vatikan adalah kerajaan pusat katolik dunia yang digelari dengan nama Tahta Suci Vatikan. Dia adalah sebuah kerajaan yang benar-benar disejajarkan dan diperlakukan bagai sebuah negara berdaulat yang memiliki perwakilan diplomatik, pejabatnya menyandang paspor diplomat yang kebal hukum, dan berhak membuka kedutaan besar di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Setelah perang dunia antara Muslim dan Yahudi di gunung Magiddo dimenangkan oleh pihak muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi, maka imbasnya adalah merambatnya kemenangan umat Islam sampai ke Eropa sehingga memasuki gerbang Roma.

Maka ketika umat Islam bersuka cita atas ditaklukkannya Roma itulah, Dajjal muncul dan mendeklarasikan perang kepada umat Islam.

Dari Jabir r.a. : Kita baru akan melihat Dajjal keluar setelah Kota Roma dibebaskan (diIslamkan) (H.R. Muslim)

Dari Mu’daz bin Jabal r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : setelah Baitul Maqdis, Yatsrib (Madinah) hancur, setelah Yatsrib hancur terjadilah malhamah, setelah terjadi Malhamah, Kontantinopel ditaklukan, setelah penaklukan Kontantinopel, muncullah Dajjal (H.R. Abu Daud)

Telah menceritakan kepada kami Abbas Al ‘Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Hasyim Ibnul Qasim berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dari Bapaknya dari Makhul dari Jubair bin Nufair dari Malik bin Yukhamir dari Mu’adz bin Jabal ia berkata, “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah, hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar (malhamah al-kubro), terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal.” Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadits tersebut, atau dalam riwayat lain, ‘pundaknya’. Kemudian bersabda: “Semua ini adalah sesuatu yang benar, sebagaimana engkau -Mu’adz bin Jabal- sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar.” (H.R. Abu Daud No. 3742)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : “Maukah kalian mendengar berita dariku tentang sebuah kota yang sebagiannya berada di darat dan sebagiannya di laut?”  Para sahabat menjawab : “Benar ya Rasulullah kami ingin mendengarnya” Nabi s.a.w. berkata : “Tidak akan datang hari kiamat sebelum berperang untuk Dajjal 70.000 orang Bani Ishaq (Keturunan Yahudi). Ketika mereka (muslimin) datang menaklukkan kota itu mereka mendudukinya dan mereka tidak memeranginya dengan senjata. Mereka hanya meneriakkan Laa ilaaha illallah wa Allahu Akbar! Lalu jatuhlah kota yang ada di laut. Kemudian mereka mengucapkan untuk keduakalinya Laa ilaaha illallah wa Allahu akbar! dan jatuhlah sebagian lainnya. Lalu mereka mengucapkan untuk ketiga kalinya Laa ilaaha illallah wa Allah hu Akbar! Maka terbebaskanlah seluruh kota itu untuk mereka. Kemudian mereka memasukinya dan mengambil harta rampasan. Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan, tiba-tiba terdengar suara keras : “Dajjal telah keluar!” Maka mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan kembali ke pos mereka semula. (H.R.Muslim)

Dalam hadits yang lain senada dengan itu :

Dari Abu Hurairah r.a. telah bersabda Rasulullah SAW : “Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kota yang sebagian darinya berada di lautan dan sebagian lainnya berada di daratan. Kemudian kaum muslimin mendatanginya lalu mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalahu! Maka jatuhlah bagian kota yang ada di daratan dan kaum muslim membebaskannya dengan tasbih dan takbir”. (H.R. Ahmad)

Muh Isa Dawud berpendapat bahwa kota yang sebagian berada di darat dan sebagian di laut adalah Roma di Italy. Ia berpendapat demikian karena hadits dari Jabir yang menyatakan bahwa Dajjal muncul setelah Roma dibebaskan. Selain itu, Kontantinopel telah di-Islam-kan oleh Muhamad Al Fatih dan telah berubah  menjadi Turki yang Islam, bahkan sempat menjadi kekhalifahan Turki Utsmaniy, sehingga tidak mungkin Kontantinopel dibebaskan lagi. Semenjak itu Kontantinopel berubah nama menjadi Istambul.

Namun yang benar adalah kota yang sebagian di darat dan sebagian di laut adalah Kontantinopel atau Istambul dimana kota tersebut memang dibelah oleh selat Boshporus. Sebagia kota Istambul terletak di benua Asia dan sebagian lagi terletak di benua Eropa. Maka dikenal sebagai kota yang sebagian di darat dan sebagian di laut.

Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Turki perlu dibebaskan lagi? Bukankah Turki saat ini telah Islam? Jika kita lihat semenjak revolusi 1924, Kemal Attaturk telah membubarkan sistem kekhilafahan dan mengubah konstitusi Turki menjadi negara sekuler. Bahkan segala simbol islam seperti jilbab dan adzan pun dilarang di Turki. Militer Turki menyatakan diri sebagai pengawal sekularisme dan menyetujui wilayah Turki sebagai pangkalan militer NATO.

Memang kita menjumpai saat ini masyarakat Turki cenderung kembali kepada Islam, terbukti dengan berturut turut partai Refah yang berhaluan Islam memenangkan pemilu, sehingga Perdana Menteri dan walikota Istambul pun berasal dari Partai Refah. Namun tetap saja mereka tidak bisa mengubah warna militer Turki yang sangat sekuler. Perdana Menterinya pun terpaksa berkali-kali mendukung sekularisme, karena jika tidak, pasti akan dikudeta oleh militer.

Bahkan ketika negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir, Tunisia, Maroko, Yaman dan Syiria terjadi pergolakan politik untuk menjatuhkan rezim yang diktator, namuan masyarakat Turki masih belum bisa menggulingkan militernya yang sangat sekuler.

Maka sampai detik ini masih terdapat pangkalan militer NATO di Turki. Dalam perang Iraq dan Libya, berkali-kali Amerika dan NATO menyerang Iraq dan Libya berangkat dari pangkalan militernya di Turki. Maka tidak mustahil jika pada perang Armagedon, Turki masih mengijinkan NATO menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Sehingga  sekali lagi Turki harus dibebaskan.

Demikian pula sangat masuk akal jika pembebasan Turki tidak perlu menggunakan kekuatan militer, melainkan cukup dengan kalimat Tasbih dan Takbir karena pada dasarnya mayoritas masyarakat Turki

Seperti kita ketahui dari keturunan Nabi Ishaq keluarlah Nabi Ya’qub dan 12 anak. Dari 12 keturunan Ya’qub inilah masing-masing beranak pinak menjadi 12 suku bangsa Bani Israil. Sedangkan dari keturunan Nabi Yehuda menjadi bangsa Yahudi.

Bersambung Jilid 7…

TULISAN LAIN TERKAIT :

https://seteteshidayah.wordpress.com/2012/09/11/misteri-dajjal-jilid-1/

https://seteteshidayah.wordpress.com/2012/09/11/misteri-dajjal-jilid-2/

https://seteteshidayah.wordpress.com/2012/09/11/misteri-dajjal-jilid-3/

https://seteteshidayah.wordpress.com/2012/09/11/misteri-dajjal-jilid-4/

https://seteteshidayah.wordpress.com/2012/09/11/misteri-dajjal-jilid-5/

Advertisements

2 thoughts on “MISTERI DAJJAL (JILID 6)

 1. BRIGADE PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
  Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah.
  Khilafah Islam Akhir Zaman.

  Kenapa hati anda seperti Batu?
  Ketika Ribuan jiwa kaum muslimin meregang nyawa di seluruh penjuru dunia , Rohingya, Suriah, Kashmir , Indonesia, Palestine, Afrika Tengah dan banyak lagi
  tragedi kemanusiaan terus berlaku dengan bengis dan kejam.

  Wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh dan kaum lelakinya mati di lorong-lorong jalanan.

  Mari Hunus Senjata Kalian, ikutlah bersama kami untuk pembela mereka, pembela terhadap penganiayaan dan penghinaan yang amat sangat dari orang-orang kafir, Orang-orang Mustyrik, dan orang-orang Munafiqin.

  Tidak Malukah Anda terhadap Rasulullah SAW melihat seperti kondisi yang sangat memilukan ini, Teruskah anda berdiam diri menjadi Penonton.

  Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat.
  Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami dalam naungan Negara Khilafah Islam.
  Menjadi Tentara Islam Yang Tangguh dan Menakutkan Bangsa Yahudi, Salibis dan Bangsa-bangsa Musyrikin dan Mari Berjihad dalam Khilafah Islam.
  Sudah Tiba Akhir Zaman, Kini Saatnya Berperang untuk Tegaknya dan Jaya Kedaulatan dan Kekuasaan Dinul Islam.

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

  Tinggalkan Belenggu Jahiliyah, mari Berjalan Menuju Keridhoan Allah SWT dengan As Sunnah Rasulullah SAW dan para Sahabatnya.

  Kini Saatnya Meledakkan Api Jihad Akhir Zaman Mari Perangi Para Thogut Mulkan Jabriyan.

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit sekali.
  Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Tinggalkan dan hancurkan semua Ideologi orang-orang kufur Mari Hunus Pedang kalian.
  Hancurkan Semua Setan-Thagut, sehingga tidak ada lagi Tuhan-Tuhan Manusia yang disembah manusia Kecuali Menyembah Allah yang Esa yang Maha Gagah Perkasa.

  INGAT ! Orang-orang yang tidak mau melaksanakan tanggungjawab dan perintah Allah untuk berjihad, adalah dimurkai, dibenci, dilaknati oleh Allah swt dan akan disiksa di akhirat nanti.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah SWT!

  Mari Aplikasikan Hapalan Qur’an Yang Ada di Dadamu menjadi wujud Nyata sebagaimana Rasulullah telah mewujudkannya, Khilafah Islam Telah Berdiri maka konswekwensi Keimanan anda berada dalam Ujian yang Berat Anda Gabung atau anda tetap setia pada Negara kufur.

  Wahai Para Rijalus Sahaleh , para Ikhwan akhir Zaman kehadiran anda kami tunggu Mari kita Berangkat Bersama Meyongsong Janji Rasulullah SAW di Abad kegemilangan Khilafah Islam.
  Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Telah dibuka Pendaftaran Militer
  Pasukan Komando Bendera / Panji Hitam
  email : seleksidim@yandex.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s